Pomiary przemysłowe


 • Pomiary gęstości cieczy w rurociągach
 • Pomiary poziomu w górnictwie
 • Pomiary poziomu w przemyśle szklarskim
 • Poniary poziomu nalewu
 • Pomiary grubości foli i pianek
 • Pomiary gramatury foli i pianek
Nadzór


 • pomiary mocy dawek i badania szczelności źródeł promieniotwórczych
 • ochrona w zakresie bezpieczeństwa radiologicznego
 • opracowanie dokumentacji montażowej i techniczno-ruchowej
 • transport materiałów izotopowych
 • obrót źródłami promieniotwórczymi
 • import, eksport źródeł izotopowych
 • utylizacja źródeł promieniotwórczych
 • szkolenia
 • pełnienie zadań Zakładowego Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR-1)
Aparatura


 • kompleksowa obsługa w zakresie izotopowej aparatury kontrolno-pomiarowej
 • gęstościomierze izotopowe
 • instalacja i konserwacja aparatury rentgenowskiej
 • instalacja i konserwacja aparatury mikrofalowejCopyright ©2021 IZO-TECH System