IZO-TECH System


Info

Posiadamy wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki zgodnie z Ustawą „Prawo Atomowe”  zezwolenia na działalność polegającą na:
  • D-13696 obrocie, transporcie, składowaniu, instalacji, konserwacji aparatury izotopowej
  • D-19537 magazynowaniu żródeł promieniotwórczych
  • D-18995 uruchamianiu aparatury rentgenowskiej
Posiadamy kadrę techniczną z odpowiednim przeszkoleniem i doświadczeniem zdobytym poprzez pracę w IBJ "Świerk", ZTJ "POLON", Instytucie Chemii i Techiki Jądrowej i "POLON-IZOT"

Wykonywana przez nas działalność związana z narażeniem , polegająca na wykorzystywaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizacyjne t.j. aparatów rentgenowskich i izotopów , nie ma wpływu na zdrowie ludzi i na środowisko. Wykonywanie działalności, nie powoduje także uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska.
Copyright ©2021 IZO-TECH System